Η οδός, η αλήθεια και η ζωή:

Όταν ενας άνθρωπος δεν πιστευη στον Κυριο Ιησού Χριστο, αυτος εινε μακριά απ τον Θεο, και περναη της μέρες του βαδίζοντας σε ενα σκοτεινο και μακρύ δρόμο, χωρείς να ξεύρει που πηγαίνει, είναι στην κυριολεξία χαμένος. Τέτοιου είδους ζωή, εινε γεμάτη φόβο, απελπισία και χωρείς μέλλον, και Κυτταξε γιατί:

1. Υπαρχη φόβος γιατί χωρίς τον Χρηστο στην ζωή μας φοβούμαστε το αύριο, μας λειπη η αλήθεια που μας φωτίζει. Όταν ο Χρηστος είναι μέσα μας δια πίστεως, μας δίνει μια σιγουριά που οτιδήποτε δύσκολη στιγμή και αν βρεθη μπροστά μας, αυτος θα εινε δίπλα μας και θα μας βοηθηση να την ξεπεράσουμε. Έτσι ακριβώς ένοιωσα όταν περνούσα τοις δύσκολες στιγμές με την αρρώστια του καρκίνου.

2. Υπαρχη απελπισία γατί δεν υπαρχη η πραγματική ελπίδα που ερχετε μόνο απ τον Χριστο οπως έγραψε και ο απόστολος Παύλος, “… αυτος είναι η ελπίς ημών” (Α Τιμόθεοu 1:1).  Όταν παρουσιαστούν παρα πολύ δύσκολες περιστάσεις στην ζωή μας, και κανένας δεν μπορεί να μας βοηθηση, τότε ερχετε η απελπισία και αυτή φέρνει τον θάνατο. Το ένοιωσα αυτο όταν μου είπε ο γιατρός “δεν μπορούμε να σε γιατρέψουμε”.

3. Σε αυτή την ζωή, ολοι είμαστε προσωρινοί οπως διαβάζουμε και στην Α επιστολή του Πέτρου 1:24 που λέει, “Διότι Πάσα σαρξ είναι ως χόρτος …”  Δεν ξέρουμε τι θα μας συμβεί αύριο, και αν τυχόν πεθάνουμε χωρίς τον Χριστο, δεν θα εχουμε καλο δρόμο. Γιαυτο, ο άνθρωπος που δεν έχει πιστη στον Κυριο δεν έχει μέλλον. Όταν όμως εχεις μέσα σου την σιγουριά που ερχετε μόνο απ τον Χρηστο, ξέρεις οτι αν κάτι συμβη και πεθάνεις, θα πας στην παρουσία του Κυρίου και αυτο φέρνει μια ειρήνη στην καρδιά σου που δεν περιγράφετε με λογια, και αυτο το λέω απο προσωπική εμπειρία.

Πίστεψε στον Κυριο Ιησού με ολη σου την καρδιά και δεν θα χάσης, διότι στα χέρια του βρισκοντε τα πάντα (Κατά Ματθαίου 28:18, “… ελάλησε προς αυτούς, λέγων· Εδόθη εις εμέ πάσα εξουσία εν ουρανώ και επί γης”), και δια μεσου αυτου θα βρης τον δρόμο σου, την αλήθεια και την ζωή οπως ακριβώς έγραψε και ο μέγας απόστολος Ιωάννης τα λογια του Κυρίου, “… Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή· ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα, ειμή δι’ εμού” (Κατά Ιωάννην 14:6). Αμήν.

By Gregory M. Doublas
gospetruth@frontier.com

© Copyright 2018 by Gregory M. Doublas, MBA
P.O Box 15552, Fort Wayne, IN 46885

Μια μεγάλη υπόσχεση

“Είπε προς αυτήν ο Ιησούς· Εγώ είμαι η ανάστασης και η ζωή· ο πιστεύων εις εμέ, και αν αποθάνη, θέλει ζήσει” (Κατά Ιωάννη 11:25). Αυτά είπε ο Κύριος Ιησούς στην Μαρία, την αδελφή του Λαζάρου.

Αρα και εμείς, εάν πιστεύουμε στον Κυριο και στηρίζουμε την ελπίδα μας σε αυτον, τότε υπαρχη μέσα μας η πραγματική ειρηνι που θα μας δώσει την μαρτυρία και την σιγουριά οτι αν τυχών μας συμβη κάτι κακο, θα εχουμε μέλλον το οποίο βρίσκετε στην Βασιλεια των ουρανών, οπού υπάρχει ειρηνι, χαρά και άνεση χωρίς τέλος, μπροστά στην παρουσία του Κυρίου.

Απο την αλλη μεριά, εάν δεν εχουμε αυτήν την ειρηνι μέσα μας που ερχετε απο επάνω, δεν θα εχουμε και την σιγουριά της σωτηρίας που μας δίδει το Πνεύμα το Αγιον.

Εάν αυτή τη στιγμή επικρατή αυτή η πνευματική κατάσταση στην ζωή σου, τότε να μην το αφήσεις αυτο να συνεχίζεται διότι κανένας μας δεν ξέρει τι θα μας συμβεί αύριο. Ομολόγησε της αμαρτίες σου μπροστά στον Κυριο που ακούει τα πάντα, και θα σε συνγωρεση οπως διαβάζουμε στην Αγια Γραφή (“Εάν ομολογώμεν τας αμαρτίας ημών, είναι πιστός και δίκαιος, ώστε να συγχωρήση εις ημάς τας αμαρτίας και καθαρίση ημάς από πάσης αδικίας” (Α Καθολική Επιστολή Ιωάννου 1:9)), μετανόησε και πίστεψε στον Κυριο Ιησού και αυτος θα σου χαριση μια εώνια θέσει στην Βασιλεια των ουρανών.

By Gregory M. Doublas
gospetruth@frontier.com

© Copyright 2018 by Gregory M. Doublas, MBA
P.O Box 15552, Fort Wayne, IN 46885

An awesome promise

“Jesus said unto her, I am the resurrection, and the life: he that believeth in me, though he were dead, yet shall he live:” (John 11:25).  That’s what the Lord Jesus said to Mary, the sister of Lazarus.

And if we truly believe and trust in Him, there should be a true peace in our heart which will also give us a witness deep inside, that if something bad were to happen to us, we will have a future that never ends, in absolute comfort and joy, in the presence of the Lord.

On the other hand, if we don’t have that peace, we don’t have the assurance either that comes from the Holy Spirit of God. If that’s the case, don’t let another moment pass by, but confess your sins before God who hears everything and He will forgive you, as we read in Scripture (“If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins, and to cleanse us from all unrighteousness” (1 John 1:9)), further repent and believe in the Lord Jesus, and you will have a future in the Kingdome of heaven.

© Copyright 2018 by Gregory M. Doublas, MBA
P.O Box 15552, Fort Wayne, IN 46885
Contact: gospeltruth@frontier.com

χρειάζετε μετάνοια και πίστης

Διαβάσουμε εις την Αγίαν Γραφήν, οτι όταν ο Ρωμαίος διοικητής Φήλιξ καλεσαι τον απόστολο Παύλο να ακούση απ’ αυτον ιδιαιτέρως την εις Χριστον πιστην, αρχισε να φοβάται, διότι ακουσε για την ερχομένη κρίση όπως διαβαζουμε, “Ενώ δε αυτός ωμίλει περί δικαιοσύνης και εγκρατείας και περί της μελλούσης κρίσεως, ο Φήλιξ γενόμενος έμφοβος απεκρίθη· Κατά το παρόν ύπαγε, και όταν λάβω καιρόν θέλω σε μετακαλέσει” (Πράξεις 24:24, 25).

Αρα, ναι μεν ο Ρωμαίος διοικητής φοβήθηκε την μέλλουσα κρίση, αλλά απ οτι μαθενουμε απ την Αγια Γραφη, δεν  μετανόησε, αλλά ούτε και πίστεψε αν και αισθάνθηκε την ανάγκη που επιβεβαιώθηκε απ τον φόβο που τον κατέλαβε.

Δυστυχώς, αυτο συμβαίνει και με πολλούς ανθρώπους σήμερα που προτιμούν να στέκονται μακριά από τον Ιησού Χριστο, και δεν πήραν τη απόφαση να ζητήσουν τον Σωτήρα του κόσμου. Θα έλεγα όμως σε ολους που βρίσκονται σε αυτήν την πνευματική κατάσταση τα εξεις: να μην ρισκάρεις το μέλλον σου γιατί στην αιωνιότητα δεν υπάρχει τέλος, και το που θα βρεθείς μετα που θα φύγεις απ αυτήν την ζωή είναι σπουδαιότατο.

Γι αυτό, μην το αφήσεις αυτο για μια άλλη μερα, δεν ξέρουμε τι θα μας συμβεί αύριο, οπως μας λέει και ο απόστολός Παύλος παλι, “Η νυξ προχώρησε, η δε ημέρα επλησίασεν· ας απορρίψομε λοιπόν τα έργα του σκότους και ας ενδυθώμεν τα όπλα του φωτός. Ας περιπατήσωμεν ευσχημόνως ως εν ημέρα, μη εις συμπόσια και μέθας, μη εις κοίτας και ασελγείας, μη εις έριδα και φθόνον· αλλ’ ενδύθηκε τον Κύριον Ιησού Χριστόν, και μη φροντίζετε περί της σαρκός εις το να εκτελείτε τας επιθυμίας αυτής” (Προς Ρωμαιους 13:12-14). Αμήν.

© Copyright 2018 by Gregory M. Doublas, MBA
P.O Box 15552, Fort Wayne, IN 46885
Contact: gospeltruth@frontier.com