Για Την Αιωνία Ζωή

Έγραψε ο απόστολος Παύλος λογια που οδηγούν στην αιωνία ζωή: “… Ἐγγύς σου τὸ ῥῆμά ἐστιν, ἐν τῷ στόματί σου καὶ ἐν τῇ καρδίᾳ σου, τοῦτ’ ἔστιν τὸ ῥῆμα τῆς πίστεως ὃ κηρύσσομεν. Οτι ἐὰν ὁμολογήσῃς ἐν τῷ στόματί σου Kύριον Ἰησοῦν, καὶ πιστεύσῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι ὁ θεὸς Αὐτὸν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν, θελεις σωθή. Καρδίᾳ γὰρ πιστεύει τις εἰς δικαιοσύνην, στόματι δὲ ὁμολογεῖται εἰς σωτηρίαν. Λέγει γὰρ ἡ γραφή, πᾶς ὁ πιστεύων ἐπ’ Αὐτῷ οὐ καταισχυνθήσεται” (Προς Ρωμαιους 10:8-11).

Τα λογια αυτά, “Ότι εάν ομολογήση εν τω στόματι σου τον Κύριον Ιησού” σημαίνουν να μη ντραπούμε να πούμε σε οσους μας οδηγείση ο Κυριος ότι πιστεύουμε στον Κυριο Ιησού Χριστο, ότι Αυτος είναι ο Θεος μας, και ότι Αυτος είναι η μoνι Οδός που οδηγεί στην αιώνια ζωή όπως και μας διδάσκει η Αγια Γραφη η στο Ευαγγέλιον του αποστόλου Ιωαννου (Κατά Ιωαννου 14:6).  Και δεύτερο, “και πιστεύσης εν τη καρδία σου”, σημαίνει η πιστη μας πρέπει να είναι αληθινή, να πιστεύουμε με ολη μας την καρδιά στον Κυριο Ιησου Χριστο, διότι ο Θεος είναι καρδιογνώστης. Αμήν.

Τελευταίοι Καιροί

Έγραψε ο απόστολος Παύλος προς τον Τιμόθεο, αποκαλύπτοντας την συμπεριφορά  των ανθρώπων κατά τους τελευταίους καιρούς: “Γινωσκε δε τούτο, ότι εν ταις εσχαταις ημεραις θέλουσιν έλθει καιροί κακοί, διότι θέλουσιν είσθαι οι άνθρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθείς εις τους γονείς, αχάριστοι, ανόσιοι, άσπλαχνοι, αδιάλλακτοι, συκοφανται, ακρατεις, ανήμεροι, αφιλαγαθοι, προδοται, προπετείς, τετυφωμενοι, φιλήδονοι μάλλον παρα φιλόθεοι, έχοντες μεν μορφην ευσέβειας, ηρνημενοι δε την δύναμιν αυτής. Και τούτους φεύγε” (Προς Τιμοθεον Β 3:1-5).

Εχουμε μήπως φθάσει κοντά προς  τους ‘τελευταίους καιρούς;‘ Διότι πολλά από αυτά που αναφέρονται παραπάνω, είναι ολοφάνερα σε πολλούς ανθρώπους αυτόν τον καιρο. 

Προσεύχομαι να μας χαρίσει ο Κυριος το έλεος Αυτου, και την δύναμη ώστε να τα αποφύγουμε όλα αυτά, και να μπορέσουμε με την βοήθεια του Θεου, να ακολουθήσουμε τον δρόμο που οδηγεί στην αιώνια ζωή. Αμήν.

Πειρασμοί της ζωής

Πολλές φορές εχω ακούσει κάποιον να λέει, γιατί αντιμετωπίζω τόσους πειρασμούς στην ζωή μου, η γιατί δεν απομακρύνει ο Θεος τους πειρασμούς;

Η απάντηση είναι ότι σε αυτήν την ζωή ολοι οι άνθρωποι πειράζονται όπως μαθαίνουμε απ την Αγια Γραφη που μας λέει, ‘πειρασμός δεν σας κατέλαβε ειμή ανθρώπινος, πιστος όμως ο Θεος όστις δεν θέλει σας αφήσει να πειρασθητε υπερ την δύναμιν σας …’  (Προς Κορινθίους Α 10:13).

Οσον αφορά το γιατί ο Θεος δεν απομακρύνει τους πειρασμούς από εμάς, εγώ θα απαντούσα ως εξεις, ο μονος τρόπος με τον οποίο ο Θεος Ο Παντοδύναμος, θα μπορούσε να αφαιρέσει τους πειρασμούς από εμάς είναι να μας πάρει απ αυτήν την ζωή, διότι καθόσον ήμαστε εδώ,  ο εχθρός της πίστεως μας, ο διάβολος, θα συνεχίζει να παίζει με το μυαλό μας, βάζοντας σκέψεις που είναι αντίθετες στο θέλημα του Κυριου. Αλλα, αν και ο εχθρός βάζει αυτές τοις σκέψεις να μας πειράξει, εμείς εχουμε την δύναμη να αντισταθούμε, υπομένοντας με την δύναμη που μας δίνει Ο Κυριος, γι αυτό έγραψε και ο αγιος Ιάκωβος λέγοντας, ‘Μακάριος ο ανθρωπoς όστις υπομένει πειρασμόν, διότι αφού δοκιμασθη, θέλει λάβει τον στέφανο της ζωής τον οποίον υπεσχέθη Ο Κυριος εις τους αγαπώντας Αυτόν. Μηδεις πειραζομενος ας λεγη ότι από του Θεου πειράζομαι, διότι Ο Θεος είναι απειραστος κακων και Αυτος ουδένα πειράζει. Πειράζεται δε έκαστος υπο της ιδίας αυτου επιθυμίας, παρασυρόμενος και δελεαζόμενος…‘ (Ιακώβου 3:12-14).

Ο Θεος μας έδωσε την ελευθερία να μπορούμε να διαλέγουμε μόνοι μας, ανα πασα στιγμή, τι είδους απoφασεις θα πάρουμε και ποιον δρόμο τελικά θα ακολουθήσουμε. Ο Κυριος απαιτεί πειθαρχεία, και η ευθύνη του αποτελέσματος των κάθε πειρασμών που όταν αφεθούν καταλήγουν σε επιθυμίες, πέφτει σε εμάς, γι αυτό και η Αγια Γραφη μας λέει,  ‘στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη η οδος η φέρουσα εις την ζωήν, και ολίγοι είναι οι ευρίσκοντες αυτήν‘  (Κατά Ματθαίου 7.14).

Αρα, θα πρέπει να προσέξουμε πολύ το θέμα των πειρασμών. Αμην.