Έγραψε ο απόστολος Παύλος λογια που οδηγούν στην αιωνία ζωή: “… Ἐγγύς σου τὸ ῥῆμά ἐστιν, ἐν τῷ στόματί σου καὶ ἐν τῇ καρδίᾳ σου, τοῦτ’ ἔστιν τὸ ῥῆμα τῆς πίστεως ὃ κηρύσσομεν. Οτι ἐὰν ὁμολογήσῃς ἐν τῷ στόματί σου Kύριον Ἰησοῦν, καὶ πιστεύσῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι ὁ θεὸς Αὐτὸν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν, θελεις σωθή. Καρδίᾳ γὰρ πιστεύει τις εἰς δικαιοσύνην, στόματι δὲ ὁμολογεῖται εἰς σωτηρίαν. Λέγει γὰρ ἡ γραφή, πᾶς ὁ πιστεύων ἐπ’ Αὐτῷ οὐ καταισχυνθήσεται” (Προς Ρωμαιους 10:8-11).

Τα λογια αυτά, “Ότι εάν ομολογήση εν τω στόματι σου τον Κύριον Ιησού” σημαίνουν να μη ντραπούμε να πούμε σε οσους μας οδηγείση ο Κυριος ότι πιστεύουμε στον Κυριο Ιησού Χριστο, ότι Αυτος είναι ο Θεος μας, και ότι Αυτος είναι η μoνι Οδός που οδηγεί στην αιώνια ζωή όπως και μας διδάσκει η Αγια Γραφη η στο Ευαγγέλιον του αποστόλου Ιωαννου (Κατά Ιωαννου 14:6).  Και δεύτερο, “και πιστεύσης εν τη καρδία σου”, σημαίνει η πιστη μας πρέπει να είναι αληθινή, να πιστεύουμε με ολη μας την καρδιά στον Κυριο Ιησου Χριστο, διότι ο Θεος είναι καρδιογνώστης. Αμήν.