“Είπε προς αυτήν ο Ιησούς· Εγώ είμαι η ανάστασης και η ζωή· ο πιστεύων εις εμέ, και αν αποθάνη, θέλει ζήσει” (Κατά Ιωάννη 11:25). Αυτά είπε ο Κύριος Ιησούς στην Μαρία, την αδελφή του Λαζάρου.

Αρα και εμείς, εάν πιστεύουμε στον Κυριο και στηρίζουμε την ελπίδα μας σε αυτον, τότε υπαρχη μέσα μας η πραγματική ειρηνι που θα μας δώσει την μαρτυρία και την σιγουριά οτι αν τυχών μας συμβη κάτι κακο, θα εχουμε μέλλον το οποίο βρίσκετε στην Βασιλεια των ουρανών, οπού υπάρχει ειρηνι, χαρά και άνεση χωρίς τέλος, μπροστά στην παρουσία του Κυρίου.

Απο την αλλη μεριά, εάν δεν εχουμε αυτήν την ειρηνι μέσα μας που ερχετε απο επάνω, δεν θα εχουμε και την σιγουριά της σωτηρίας που μας δίδει το Πνεύμα το Αγιον.

Εάν αυτή τη στιγμή επικρατή αυτή η πνευματική κατάσταση στην ζωή σου, τότε να μην το αφήσεις αυτο να συνεχίζεται διότι κανένας μας δεν ξέρει τι θα μας συμβεί αύριο. Ομολόγησε της αμαρτίες σου μπροστά στον Κυριο που ακούει τα πάντα, και θα σε συνγωρεση οπως διαβάζουμε στην Αγια Γραφή (“Εάν ομολογώμεν τας αμαρτίας ημών, είναι πιστός και δίκαιος, ώστε να συγχωρήση εις ημάς τας αμαρτίας και καθαρίση ημάς από πάσης αδικίας” (Α Καθολική Επιστολή Ιωάννου 1:9)), μετανόησε και πίστεψε στον Κυριο Ιησού και αυτος θα σου χαριση μια εώνια θέσει στην Βασιλεια των ουρανών.

By Gregory M. Doublas
gospetruth@frontier.com

© Copyright 2018 by Gregory M. Doublas, MBA
P.O Box 15552, Fort Wayne, IN 46885