Πολλές φορές εχω ακούσει κάποιον να λέει, γιατί αντιμετωπίζω τόσους πειρασμούς στην ζωή μου, η γιατί δεν απομακρύνει ο Θεος τους πειρασμούς;

Η απάντηση είναι ότι σε αυτήν την ζωή ολοι οι άνθρωποι πειράζονται όπως μαθαίνουμε απ την Αγια Γραφη που μας λέει, ‘πειρασμός δεν σας κατέλαβε ειμή ανθρώπινος, πιστος όμως ο Θεος όστις δεν θέλει σας αφήσει να πειρασθητε υπερ την δύναμιν σας …’  (Προς Κορινθίους Α 10:13).

Οσον αφορά το γιατί ο Θεος δεν απομακρύνει τους πειρασμούς από εμάς, εγώ θα απαντούσα ως εξεις, ο μονος τρόπος με τον οποίο ο Θεος Ο Παντοδύναμος, θα μπορούσε να αφαιρέσει τους πειρασμούς από εμάς είναι να μας πάρει απ αυτήν την ζωή, διότι καθόσον ήμαστε εδώ,  ο εχθρός της πίστεως μας, ο διάβολος, θα συνεχίζει να παίζει με το μυαλό μας, βάζοντας σκέψεις που είναι αντίθετες στο θέλημα του Κυριου. Αλλα, αν και ο εχθρός βάζει αυτές τοις σκέψεις να μας πειράξει, εμείς εχουμε την δύναμη να αντισταθούμε, υπομένοντας με την δύναμη που μας δίνει Ο Κυριος, γι αυτό έγραψε και ο αγιος Ιάκωβος λέγοντας, ‘Μακάριος ο ανθρωπoς όστις υπομένει πειρασμόν, διότι αφού δοκιμασθη, θέλει λάβει τον στέφανο της ζωής τον οποίον υπεσχέθη Ο Κυριος εις τους αγαπώντας Αυτόν. Μηδεις πειραζομενος ας λεγη ότι από του Θεου πειράζομαι, διότι Ο Θεος είναι απειραστος κακων και Αυτος ουδένα πειράζει. Πειράζεται δε έκαστος υπο της ιδίας αυτου επιθυμίας, παρασυρόμενος και δελεαζόμενος…‘ (Ιακώβου 3:12-14).

Ο Θεος μας έδωσε την ελευθερία να μπορούμε να διαλέγουμε μόνοι μας, ανα πασα στιγμή, τι είδους απoφασεις θα πάρουμε και ποιον δρόμο τελικά θα ακολουθήσουμε. Ο Κυριος απαιτεί πειθαρχεία, και η ευθύνη του αποτελέσματος των κάθε πειρασμών που όταν αφεθούν καταλήγουν σε επιθυμίες, πέφτει σε εμάς, γι αυτό και η Αγια Γραφη μας λέει,  ‘στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη η οδος η φέρουσα εις την ζωήν, και ολίγοι είναι οι ευρίσκοντες αυτήν‘  (Κατά Ματθαίου 7.14).

Αρα, θα πρέπει να προσέξουμε πολύ το θέμα των πειρασμών. Αμην.