Έγραψε ο απόστολος Παύλος προς τον Τιμόθεο, αποκαλύπτοντας την συμπεριφορά  των ανθρώπων κατά τους τελευταίους καιρούς: “Γινωσκε δε τούτο, ότι εν ταις εσχαταις ημεραις θέλουσιν έλθει καιροί κακοί, διότι θέλουσιν είσθαι οι άνθρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθείς εις τους γονείς, αχάριστοι, ανόσιοι, άσπλαχνοι, αδιάλλακτοι, συκοφανται, ακρατεις, ανήμεροι, αφιλαγαθοι, προδοται, προπετείς, τετυφωμενοι, φιλήδονοι μάλλον παρα φιλόθεοι, έχοντες μεν μορφην ευσέβειας, ηρνημενοι δε την δύναμιν αυτής. Και τούτους φεύγε” (Προς Τιμοθεον Β 3:1-5).

Εχουμε μήπως φθάσει κοντά προς  τους ‘τελευταίους καιρούς;‘ Διότι πολλά από αυτά που αναφέρονται παραπάνω, είναι ολοφάνερα σε πολλούς ανθρώπους αυτόν τον καιρο. 

Προσεύχομαι να μας χαρίσει ο Κυριος το έλεος Αυτου, και την δύναμη ώστε να τα αποφύγουμε όλα αυτά, και να μπορέσουμε με την βοήθεια του Θεου, να ακολουθήσουμε τον δρόμο που οδηγεί στην αιώνια ζωή. Αμήν.