Πάντα θα υπάρχουν αδικίες σε αυτόν τον κόσμο αλλά αυτο που είναι σπουδαίο είναι οτι πρέπει να συγχωρούμε αυτούς που μας αδικούν και επιπλέον, να τους φερoμασται με καλοσύνη. Ο Κύριος Ιησούς είπε τα εξεις πάνω σε αυτο το θέμα, “πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ ἀγαθοποιεῖτε καὶ δανίζετε μηδὲν ἀπελπίζοντες: καὶ ἔσται ὁ μισθὸς ὑμῶν πολύς, καὶ ἔσεσθε υἱοὶ ὑψίστου, ὅτι αὐτὸς χρηστός ἐστιν ἐπὶ τοὺς ἀχαρίστους καὶ πονηρούς” (Λουκα  6·35).  Και από το Ευαγγέλιον του αποστόλου Μάρκου μαθενουμε, “καὶ ὅταν στήκετε προσευχόμενοι, ἀφίετε εἴ τι ἔχετε κατά τινος, ἵνα καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἀφῇ ὑμῖν τὰ παραπτώματα ὑμῶν” (Μάρκου 11·25).

Αρα, από θρησκευτικής απόψεως, είναι πολύ σπουδαίο να συγχωρούμε. Υπαρχη όμως και κάτι αλλο που πρέπει να θυμόμαστε και αυτο είναι η υγεία μας. Όταν δεν συγχωρούμε τους συνανθρώπους μας, ο θυμός και το μίσoς γεμίζουν την καρδιά μας, αλλά το μίσoς είναι αυτο που κάνει την ζυμια στην υγεία, διότι είναι οπως το οξύ που καραστρεφη το δοχείο που το περιέχει.

By Gregory M. Doublas
gospetruth@frontier.com

© Copyright 2018 by Gregory M. Doublas, P.O Box 15552, Fort Wayne, IN 46885.
No part of this message can be used or copied in any form without the written permission of the author.