Διαβάσουμε εις την Αγίαν Γραφήν, οτι όταν ο Ρωμαίος διοικητής Φήλιξ καλεσαι τον απόστολο Παύλο να ακούση απ’ αυτον ιδιαιτέρως την εις Χριστον πιστην, αρχισε να φοβάται, διότι ακουσε για την ερχομένη κρίση όπως διαβαζουμε, “Ενώ δε αυτός ωμίλει περί δικαιοσύνης και εγκρατείας και περί της μελλούσης κρίσεως, ο Φήλιξ γενόμενος έμφοβος απεκρίθη· Κατά το παρόν ύπαγε, και όταν λάβω καιρόν θέλω σε μετακαλέσει” (Πράξεις 24:24, 25).

Αρα, ναι μεν ο Ρωμαίος διοικητής φοβήθηκε την μέλλουσα κρίση, αλλά απ οτι μαθενουμε απ την Αγια Γραφη, δεν  μετανόησε, αλλά ούτε και πίστεψε αν και αισθάνθηκε την ανάγκη που επιβεβαιώθηκε απ τον φόβο που τον κατέλαβε.

Δυστυχώς, αυτο συμβαίνει και με πολλούς ανθρώπους σήμερα που προτιμούν να στέκονται μακριά από τον Ιησού Χριστο, και δεν πήραν τη απόφαση να ζητήσουν τον Σωτήρα του κόσμου. Θα έλεγα όμως σε ολους που βρίσκονται σε αυτήν την πνευματική κατάσταση τα εξεις: να μην ρισκάρεις το μέλλον σου γιατί στην αιωνιότητα δεν υπάρχει τέλος, και το που θα βρεθείς μετα που θα φύγεις απ αυτήν την ζωή είναι σπουδαιότατο.

Γι αυτό, μην το αφήσεις αυτο για μια άλλη μερα, δεν ξέρουμε τι θα μας συμβεί αύριο, οπως μας λέει και ο απόστολός Παύλος παλι, “Η νυξ προχώρησε, η δε ημέρα επλησίασεν· ας απορρίψομε λοιπόν τα έργα του σκότους και ας ενδυθώμεν τα όπλα του φωτός. Ας περιπατήσωμεν ευσχημόνως ως εν ημέρα, μη εις συμπόσια και μέθας, μη εις κοίτας και ασελγείας, μη εις έριδα και φθόνον· αλλ’ ενδύθηκε τον Κύριον Ιησού Χριστόν, και μη φροντίζετε περί της σαρκός εις το να εκτελείτε τας επιθυμίας αυτής” (Προς Ρωμαιους 13:12-14). Αμήν.

© Copyright 2018 by Gregory M. Doublas, MBA
P.O Box 15552, Fort Wayne, IN 46885
Contact: gospeltruth@frontier.com