Πολλές φορές στη ζωή μας εχουμε αντικρίσει κακή ματαχειρηση από τους συνανθρώπους μας χωρίς να εχουμε κάνει κακο, και αυτο οπως δηποτε θα συνεχιστή μέχρι την στιγμή που θα φύγουμε απ’ αυτήν την ζωή. Αυτές οι αντίθετες πράξεις όμως που αντιμετωπίζουμε από τους συνανθρώπους μας, πολλές φορές μας σπρώχνουν και εμάς να αντιδράσουμε και να ανταποδώσουμε “κακό αντί κακού.” Αν είναι δυνατόν να χτυπήσουμε πιο δυνατά.

Ο Αγιος Θεος μας όμως, δια μέσου των αγιων αποστόλων και των προφητών του, μας καθοδηγεί στη ζωή και ιδιαίτερα, σε αυτές τις δύσκολες περιστάσεις της ζωής, ώστε να γνωρίζουμε το θέλημα του, αλλά και συγχρόνως, μας δίδει και κουράγιο όταν μαθενουμε οτι τα πάντα βρίσκονται στα χέρια του.

Ο Παντογνώστης Κύριος δια μέσου του αποστόλου Παύλου, μας λέει τα εξεις για αυτές τις περιστάσεις, “17. Εις μηδένα μη ανταποδίδετε κακόν αντί κακού· προνοείτε τα καλά ενώπιον πάντων ανθρώπων· 18. Eι δυνατόν, όσον το αφ’ υμών ειρηνεύετε μετά πάντων ανθρώπων. 19. Μη εκδικήτε εαυτούς, αγαπητοί, αλλά δότε τόπον τη οργή· διότι είναι γεγραμμένον· εις εμέ ανήκει η εκδίκησις, εγώ θέλω κάμει ανταπόδοσιν, λέγει Κύριος. 20. Εάν λοιπόν πεινά ο εχθρός σου, τρέφε αυτόν, εάν διψά, πότιζε αυτόν· διότι πράττων τούτο θέλεις σωρεύσει άνθρακας πυρός επί την κεφαλήν αυτού. 21 Μη νικάσαι υπό του κακού, αλλά νίκα διά του αγαθού το κακόν” (Ρωμαιους 12:17-21).

By Gregory M. Doublas
gospetruth@frontier.com

© Copyright 2019 by Gregory M. Doublas, P.O Box 15552, Fort Wayne, IN 46885.
No part of this message can be used or copied in any form without the written permission of the author.